Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI
UNVANI: STİL E-TİCARET  TESKTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: Sardunya Caddesi Bakır ve Pirinçciler Sanayi Sitesi No:10 Beylikdüzü İstanbul
TELEFON: 0 212 875 42 44
 
 
KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu SATICI’ya ait www.whiteandsimple.com web sitesi üzerinde satışa sunulan tişört ve benzeri tekstil ürünlerinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
ALICI, www.whiteandsimple.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün özellikleri, “cayma hakkı” ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, satış bedeli, ödeme şekli ve siparişe konu ürünlerin teslimine ilişkin ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
SİPARİŞ, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ
ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerin özellikleri (renk, beden, kesim, adet) ve satış bedeline ilişkin bilgiler aşağıda ALICI tarafından onaylanmış haliyle yer almaktadır.
 
 
Satın alınan ürünler, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine Yurtiçi Kargo firması aracılığıyla yapılacaktır. Kargo ücreti toplam sipariş miktarına eklenmektedir.
SATICI, düzenleyeceği satış kampanyaları ile kargo bedelinin bir kısmını veya tamamını ALICI’nın toplam sipariş tutarına yansıtmama hakkına sahiptir. Ancak siparişe konu ürünlerin ALICI ve/veya ürünleri teslim almaya yetkilendirdiği kişilerce teslim alınmaması nedeniyle ürünlerin yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 
Ürünler yalnızca ALICI’ya veya işbu Sözleşmede ALICI tarafından ürünleri teslim almaya yetkilendirilmiş kişi veya kişilere yapılacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişiler ancak resmi kimliklerini ibraz etmeleri halinde ürünleri teslim alabileceklerdir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
GENEL HÜKÜMLER
1. ALICI, www.whiteandsimple.com  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün özellikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve siparişe konu ürünlerin teslimine ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya ürünler siparişin SATICI’ya ulaşması ve ürün bedellerinin ödenmesini takiben yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adreste ürünleri teslim almaya yetkilendirdiği kişi veya kişilere teslim edilir.
3. Müşteri, satın almak istediği ürünlerin adet, renk ve diğer detay bilgilerini SATICI’nın web sitesinden seçerek sipariş verecektir.
4. SATICI, siparişin teslim edilebilmesi için gerekli ve yeterli bilgiyi içermeyen sipariş taleplerinin değerlendirmeye alınıp alınmaması hususunda takdir yetkisine sahiptir.
5. SATICI, müşteri tarafından sipariş edilen ürünleri teslim etmeyi kabul etmesi halinde siparişin tamamlanmasının ardından müşteriye bir Sipariş Onay Formu gönderir. Sipariş Onay Formu sipariş edilen ürünlerin SATICI tarafından müşteriye öngörülen teslim süresini de gösterir.
6. SATICI, doğabilecek iç tedarik veya üretim sorunları nedeniyle satışa sunulmuş bazı ürünlerin siparişlerini durdurma ve/veya siparişi iptal etme hakkına saklıdır. Bu durumda müşteri derhal bilgilendirilecektir. Müşterinin bu nedenlerle teslim edilemeyecek siparişlerle ilgili ödenmiş ürün bedelleri haricinde herhangi bir tazmin talep hakkı bulunmamaktadır.
7. Sözleşmeye konu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.
8. ALICI, ürünü/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan sözleşmede yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla derhal haberdar edecektir.
9. ALICI sözleşmeye konu ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
10. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için geçerli olan ayıp-ihbar süreleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasının “c” bendi gereği; açık ayıplarda 2 (iki) gün, açık olmayan ayıplarda ise teslimden sonra 8 (sekiz) gündür.
11.  Sözleşmeye konu ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise ürünler ALICI’ya gönderilmeyecektir.
12. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte ve/veya ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği ve/veya ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri işbu mesafeli satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.
14.  SATICI’ya ait internet sitesi üzerinde yer alan fiyatlarda gerçeğe aykırı bir şekilde teknolojik ekipmanlardan, sunucu ve işlemcilerden kaynaklanabilecek anlık veya sürekli değişimlerden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde bir ihtilafın doğması halinde SATICI’nın kayıtları esastır.
15. “ www.whiteandsimple.com ” web sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ile web sitesinde satışı yapılan ürünlerin ve sergilenen görsellerin marka, patent ve tasarımları üzerindeki 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki tüm haklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Satıcıya aittir. Satıcının yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz. Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.
 
CAYMA HAKKI
16. ALICI, işbu ön bilgilendirme formuna konu ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
17. İşbu süre, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar.
18. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI ’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır.
19. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI ’ya yönelttiği tarihten itibaren on (10)  gün içerisinde ürünü SATICI ’ya geri göndermek zorundadır.
 
İletişim Bilgileri

Adres : Bakır ve Pirinçciler Sanayi Sit. Sardunya Cad. No:10 Beylikdüzü / Istanbul
Telefon :+90 533 950 06 34
Email: info@whiteandsimple.com

 
MÜCBİR SEBEP
 
Mücbir Sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf diğer tarafı derhal haberdar edecek, edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir.
Mücbir sebep halinin 30(otuz) günü aşması halinde taraflardan herhangi biri Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir
 
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşmeden ya da uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.